รวมชนิดพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย ที่หาได้ยาก และ ใกล้สูญพันธุ์

ฝักพร้า ดาบลาว ท้องพลุ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrocheilichthys macrocheilus
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Oxygastrini
ขนาด : 20-60 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวยาวและแบนข้างคล้ายมีดดาบ ท้องเป็นสันแคบ ตาโต ปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบน ปลายปากล่างโค้งเข้าเล็กน้อยคล้ายขอ ลำตัวสีเงินวาว ครีบใส ครีบอกใหญ่และยาวแหลม ครีบท้องและครีบหลังเล็ก แต่ครีบก้นมีฐานครีบยาว ครีบหางเว้าลึกและปลายมน โคนครีบหางมีแต้มสีคล้ำ
อาหาร : ปลาขนาดเล็กและแมลง
พฤติกรรม : มักล่าเหยื่อใกล้ผิวน้ำ ว่ายน้ำได้เร็วมาก
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำและแหล่งน้ำหลาก ปัจจุบันพบน้อย
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์
สะนากยักษ์ สะนากปากเบี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aaptosyax grypus
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Oxygastrini
ขนาด : 60-100 ซ.ม.
ลักษณะ : มีปากกว้าง ขากรรไกรโค้งคล้ายกรรไกรตัดหมาก ตามีเยื่อไขมันคลุม ลำตัวทรงกระบอก มีเกล็ดเล็ก ลำตัวสีเงินวาวเหลือบเหลืองทอง ครีบสีส้มเรื่อ ๆ
อาหาร : ปลาที่อยู่ตามผิวน้ำ
พฤติกรรม : ผสมพันธุ์ในฤดูแล้ง ลูกปลาเลี้ยงตัวในลำธารแม่น้ำสาขา
ถิ่นอาศัย : เฉพาะในแม่น้ำโขงและสาขาที่เป็นแก่งหิน
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤต
กระเบนลาว กระเบนแม่น้ำโขง ฝาไล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dasyatis laosensis
วงศ์ : Dasyatidae
ขนาด : 40-80 ซ.ม.
ลักษณะ : ครีบอกแผ่กว้างเป็นปีกรอบตัว ปลายหัวค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม หรือเทาอมน้ำตาล ด้านล่างสีนวล ขอบปีกด้านล่างเป็นลายด่างสีเหลืองเข้มหรือส้ม หางยาวเป็นริ้วหนังบางๆ โคนหางมีเงี่ยงแหลมคน 1 หรือ 2 อัน
อาหาร : ปลาและลูกกุ้งที่อยู่ตามผิวน้ำ
พฤติกรรม : มักอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ บางครั้งว่ายขึ้นมาหากินบนผิวน้ำ
ถิ่นอาศัย : พบเฉพาะในแม่น้ำโขง
สถานภาพ : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
กระเบนธง กระเบนหางวัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pasinachus sephen
วงศ์ : Dasyatidae
ขนาด : 180 ซ.ม.
ลักษณะ : รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่อนไปทางกลม ขอบหลังด้านท้ายอ่อนนุ่ม ด้านหน้าค่อนข้างตรง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลคล้ำ ลำตัวด้านล่างอ่อนนุ่ม หางยาวมีริ้วหนังแผ่กว้างเห็นได้ชัดเหมือนธง
อาหาร : ปลา กุ้ง และปู
พฤติกรรม : ออกลูกเป็นไข่
ถิ่นอาศัย : ทะเลสาบสงขลาตอนใน
สถานภาพ : พบน้อย
สะตือ ตองแหล่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chitala lopis
วงศ์ : Notopteridae
ความยาว : 50-150 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลากราย แต่ท้ายทอยเว้าลึกและลำตัวมีเกล็ดละเอียดกว่า โคนครีบอกมีแต้มคล้ำ และข้างลำตัวมีจุดประสีคล้ำเล็กๆ
อาหาร : ปลา กุ้ง แมลงน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆ
พฤติกรรม : ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำหรือพรรณพืชน้ำค่อนข้างหนาแน่น
ถิ่นอาศัย : ลำธารและแม่น้ำในป่า
สถานภาพ : หายาก
หมากผาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenualosa thibaudeaui
วงศ์ : Clupeidae
ขนาด : 20-25 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาซาร์ดีน แต่ลำตัวกว้างกว่า ปากกว้าง มีเยื่อคลุมตา เกล็ดใหญ่แต่หลุดร่วงง่าย ลำตัวสีเงิน ด้านข้างมีแต้มสีน้ำเงินอมม่วง
อาหาร : แพลงก์ตอนและอินทรีสาร
พฤติกรรม : มีการอพยพขึ้นลงในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพื่อวางไข่และหากิน
ถิ่นอาศัย : พบเฉพาะในลุ่มน้ำแม่โขง
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์
ซิวใบไผ่แม่แตง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Devario maetaengensis
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Danioninae Danionini
ขนาด : 4-5 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวแบนข้าง ส่วนหางเรียว มีหนวดสั้นที่มุมปาก ตัวผู้ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีสีสดใส ท้องและครีบก้นมีสีแดงอมส้ม แต้มบนลำตัวเห็นชัดขึ้น
อาหาร : แพลงก์ตอนและแมลงน้ำ
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ใกล้พื้นท้องน้ำ วางไข่ติดกับใบไม้ร่วง
ถิ่นอาศัย : ลำธารที่มีป่าปกคลุมเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำแตงและพื้นที่รอบดอยหลวงเชียงดาว จ. เชียงใหม่
สถานภาพ : เป็นปลาถิ่นเดียวของไทย
ซิวหัวตะกั่วสุโขทัย ท้องพลุ ซิวหัวตะกั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chela caeruleostigmata
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Danioninae Danionini
ขนาด : 5-7 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวแบนข้างมาก ปากเล็ก ด้านบนหัวมีแต้มสีฟ้าเรืองแสงคล้ายของปลาหัวตะกั่ว ครีบอกยาว เกล็ดเล็กหลุดร่วงง่าย ลำตัวสีเงินวาว ข้างลำตัวมีแถบสีคล้ำ
อาหาร : แมลงขนาดเล็ก
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ชอบว่ายน้ำอยู่ใกล้ผิวน้ำ กระโดดได้สูง
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักและสาขาที่มีพรรณไม้ชายฝั่ง
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์ จากการสูญเสียถิ่นอาศัย
จาด หางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poropuntius melanogrammus
วงศ์ : Cyprinidaeวงศ์ย่อย : Cyprininae Poropunti
ขนาด : 20 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวสั้น ปากเรียวเล็ก ริมฝีปากล่างเป็นขอบแข็งและคม ลำตัวสีเงินวาว ด้านบนสีคล้ำหรือคล้ำอมม่วง กลางลำตัวมีแถบสีคล้ำยาวถึงโคนหาง เกล็ดมีแต้มสีคล้ำ ครีบสีแดงเรื่อ ๆ ครีบหางเว้าลึกมีขอบด้านบนสีคล้ำและแดงส้ม ครีบหลังสูง
อาหาร : พืชน้ำและตะไคร่น้ำตามหินและไม้ใต้น้ำ
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงเล็กในบริเวณที่มีน้ำแรง
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำแม่กลองและสาขาในบริเวณที่มีป่าปกครุม
สถานภาพ : เป็นปลาถิ่นเดียวของไทย
ซิวตาเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microrasbora kubotai
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Danioninae Danionini
ขนาด : 2-3 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวสั้นและแบนข้างกว่าปลาซิวทั่วไป ตาโต ไม่มีหนวด เกล็ดเล็กสีเงินวาวอมเหลืองอ่อน ตาสีเหลือบเขียวอ่อน ตัวค่อนข้างใส ครีบใส ครีบหางมีขอบสีคล้ำ
อาหาร : แพลงก์ตอนสัตว์
พฤติกรรม : มักว่ายน้ำอยู่ใกล้ผิวน้ำเป็นฝูงเล็กๆ
ถิ่นอาศัย : ลำธารในป่า บริเวณที่เป็นคุ้งน้ำใส
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์ เป็นปลาถิ่นเดียวของไทย
ตะโกกหน้าสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albulichthys albuloides
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Cyprininae Systomini
ขนาด : 15-35 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวเพรียว หัวเล็ก ตาโต ปากเล็กสั้นมน ลำตัวสีเงินวาวอมเหลือง ครีบสีเหลือง ครีบหลังสั้น ครีบอก ครีบท้องและครีบก้นเล็ก ครีบหางเว้าลึกสีส้มหรือสีแดง และมีขอบสีคล้ำ
อาหาร : อินทรียสารและสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงใหญ่ในระดับกลางน้ำ
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักในภาคกลาง
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์
นวลจันทร์ พอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus microlepis
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Cyprininae Labeonini
ขนาด : 46-69 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวเรียวยาวทรงกระบอก หัวโต ปากและตาเล็ก เกล็ดเล็ก หัวและลำตัวสีเงินอมเหลืองทอง (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หรือชมพู (ลุ่มน้ำโขง) ครีบหลังยกสูง ครีบหางเว้าลึก ครีบก้นเล็ก
อาหาร : อินทรียสาร สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน และแมลง
พฤติกรรม : วางไข่ในแหล่งน้ำหลากและเลี้ยงตัวจนน้ำลดจึงกลับลงสู่แม่น้ำ
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักและน้ำหลาก
สถานภาพ : หายาก ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ค้อปลาไหล หลดหางแฉก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vaillantella massi
วงศ์ : Balitoridae
ขนาด : 10-15 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาไหลและแบนข้างเล็กน้อย ตาเล็กมาก หัวเล็กมีหนวดสั้น ๆ 3 คู่ เกล็ดเล็กมาก ครีบลหังยาวมากเกือบตลอดความยาวลำตัว ครีบท้องอันเล็ก ครีบก้นยาวกว่าสกุลอื่น ๆ ของปลาค้อ และมีแถบสีจางตลอดกลางหลัง
อาหาร : ตัวอ่อนของแมลงน้ำขนาดเล็ก
พฤติกรรม : ซุกตัวตามซอกไม้และพืชน้ำ
ถิ่นอาศัย : ลำธรน้ำไหลแรง
สถานภาพ : พบน้อยมาก
หมูน่าน หมูงวง บง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia nigrolineatus
วงศ์ : Cobitidae
ขนาด : 7-10 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายหมูอารีย์ แต่ลำตัวยาวกว่า ลายที่หลังเป็นดวงกลมใหญ่กว่าและมี 2 แถว ลายบั้งที่ท้องไม่ชัดเจน ปลาเล็กมีลายพาดกลางลำตัวตามแนวยาว 1 แนว ครีบหางใส และมีลายประสีคล้ำ
อาหาร : ตัวอ่อนแมลงน้ำและสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
พฤติกรรม : ว่ายวนตามซอกหินในระดับใกล้พื้นท้องน้ำ
ถิ่นอาศัย : ลำธารและต้นน้ำของแม่น้ำว้าและลุ่มน้ำโขง
สถานภาพ : พบน้อยและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
แขยงหนู แขยงทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus rhegma
วงศ์ : Bagridae
ขนาด : 7-10 ซ.ม.
ลักษณะ : เป็นปลาแขยงที่มีตาโตและหัวโต ปากเล็ก หางเรียวและมีครีบไขมันยาว ลำตัวสีเทาอ่อน มีแถบสีคล้ำพาดกลางลำตัวตามแนวยาวไปถึงโคนหาง ครีบใสสีคล้ำ ท้องสีจาง
อาหาร : แมลงน้ำและสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำหลาก
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์
สายยู หวีเกศ เกด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceratoglanis pachynema
วงศ์ : Siluridae
ขนาด : 25-40 ซ.ม.
ลักษณะ : หัวเล็กมีสีแดงเรื่อ ๆ ปากเล็กอยุ่ด้านล่าง มีหนวดสั้นเป็นติ่งใกล้จมูก ตาเล็กมาก ลำตัวแบนข้างมีสีชมพูหรือสีนวล ครีบมีขอบสีคล้ำ ครีบก้นยาวมาก
อาหาร : สัตว์หน้าดิน กุ้งและแมลง
พฤติกรรม : กระดิกหนวดอย่างเร็วในขณะว่ายน้ำ
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักของลุ่มน้ำบางปะกง
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤต
แค้หัวแบน แค้งู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bagarius suchus
วงศ์ : Sissoridae
ขนาด : 50-70 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาแค้ควาย แต่หัวและลำตัวเรียวแบนกว่ามาก สันหลังมีสันเป็นหยัก ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือเทานวล ข้างลำตัวมีแต้มสีดำใหญ่ 2 แต้ม และมีจุดสีดำหรือคล้ำประทั่วตัว
อาหาร : ปลาและซากสัตว์
พฤติกรรม : คล้ายปลาแค้ควาย แต่พบในบริเวณหน้าดินมากกว่า
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลัก
สถานภาพ : พบไม่บ่อยนัก
หลดม้าลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrognathus zebrinus
วงศ์ : Mastacembelidae
ขนาด : 10-20 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาหลด แต่ลำตัวสีเหลืองอ่อนหรือเทา มีลายบั้งขวางลำตัวแนวเฉียงและตรงสีดำแบบลายม้าลาย หางมีแถบสีคล้ำ 5-6 บั้ง จะงอยปากยาวกว่า
อาหาร : กุ้งขนาดเล็กและแมลงน้ำ
พฤติกรรม : ซุกตามพืชน้ำหรือซอกโพรงโม้หรือใต้ก้อนหิน
ถิ่นอาศัย : ลำธารและหนองบึงของลุ่มน้ำสาละวิน
สถานภาพ : หายาก
ปักเป้าขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monotrete baileyi
วงศ์ : Tetraodontidae
ขนาด : 7-10 ซ.ม.
ลักษณะ : หัวโต ตาเล็กกว่าปลาปักเป้าชนิดอื่นๆ หัวและลำตัวมีติ่งหนังสั้น ๆ ที่แตกปลายตลอด ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือสีกากีคล้ำ และมีจุดประสีจาง ครีบหางมีสีน้ำตาลอมเหลืองและมีประสีคล้ำ ปลาที่อยู่ตามแก่งน้ำไหลแรงจะมีติ่งหนังมากกว่า ที่อยู่น้ำไหลช้า
อาหาร : หอยขนาดเล็กและกุ้ง
พฤติกรรม : ไม่ทราบแน่ชัด
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำโขงบริเวณที่เป็นแก่งหิน
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์
Advertisements

About natsuloveNaCl

pom แพ้ kon naruk

Posted on กรกฎาคม 15, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: